นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

04 ก.พ. 65

                             วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565  นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม