นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

07 ก.พ. 65

                     วันที่  7  กุมภาพันธ์  2565  นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมคณะบริหาร ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยดำเนินการจัดประชุมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของจังหวัดนครราชสีมา