ทำบุญสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

07 ก.ค. 65

                  วันที่   7   กรกฎาคม   2565     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นำโดย  นายดำรงศักดิ์   นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมทำบุญสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมทำบุญ