ทำบุญกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

08 ก.ค. 65

                         วันที่ 8 กรกฎาคม 2565  นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมทำบุญในกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ณ วัดบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14