ถวายปัจจัย ร่วมงานปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมบารมี(บวชชีพราหมณ์)

12 มี.ค. 64

                    วันที่  12  มีนาคม  2564  นางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้นำน้ำดื่มและถวายปัจจัย ร่วมงานปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมบารมี(บวชชีพราหมณ์)  ณ  วัดป่าสบายใจ  หมู่ที่ 13 บ้านหนองตานา ตำบลท่าลาด