ต้อนรับพนักงานโอนย้าย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

19 ต.ค. 65

                               วันที่  19  ตุลาคม  2565   นายดำรงศักดิ์   นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับข้าราชการโอนย้ายจากองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเดินทางมารายงานตัว เพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กองการศึกษาฯ โดยมีคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ ที่ร่วมเดินทางมาส่ง นางสาวขวัญใจ  ศาลาแดง  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด