ต้อนรับพนักงานโอนย้าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

01 มิ.ย. 65

                               วันที่  1  มิถุนายน  2565   นายดำรงศักดิ์   นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับข้าราชการโอนย้ายจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเดินทางมารายงานตัว เพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักปลัด อบต.ท่าลาด โดยมีคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ที่ร่วมเดินทางมาส่ง นางสาวอังคณา  พรามศรี  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด