ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

01 ก.ค. 65

                           วันที่  1  กรกฎาคม  2565   นายดำรงศักดิ์   นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวปวีณา กะประโคน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี โดยมีคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางมาส่งเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป