ติดตามดูงานซ่อมแซมถนนเลียบคลองห้วยบง จุดคอสะพาน หมู่ที่ 19

14 ต.ค. 65

                        วันที่  14  ตุลาคม  2565  นายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นายมงคล  ฉานพิมาย  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นายอดุลย์  นาลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด หมู่ที่ 19  และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  ติดตามดูงานซ่อมแซมถนนเลียบคลองห้วยบง จุดคอสะพาน หมู่ที่ 19