ติดตามดูงานซ่อมแซมถนนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 15  เส้นไปบ้านละโว้

14 ต.ค. 65

                        วันที่  14  ตุลาคม  2565  นายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นายมงคล  ฉานพิมาย  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  นายวันดี  เวสา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด หมู่ที่ 18  ติดตามดูงานซ่อมแซมถนนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 15  เส้นไปบ้านละโว้