ติดตามดูงานซ่อมแซมถนนชำรุดบ้านบง หมู่ที่ 19

12 ต.ค. 65

                        วันที่  12  ตุลาคม  2565  นายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ติดตามดูงานซ่อมแซมถนนชำรุดบ้านบง หมู่ที่ 19