ติดตามดูงานซ่อมแซมถนนข้ามคลองหนองน้ำกิน หมู่ที่ 3

14 ต.ค. 65

                        วันที่  14  ตุลาคม  2565  นายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นายใส  คนชาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด หมู่ที่ 3  และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  ติดตามดูงานซ่อมแซมถนนข้ามคลองหนองน้ำกิน หมู่ที่ 3