ตรวจหาสารเสพติดพนักงานทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

25 ม.ค. 65

                          เมื่อวันที่  25  มกราคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ตรวจหาสารเสพติดพนักงานทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมพวงเป็นผู้ตรวจ