ตรวจสอบถังดับเพลิง ป้ายเตือนความปลอดภัย และจุดเสี่ยง เพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจรในพื้นที่ ประจำเดือนตุลาคม 2565

19 ต.ค. 65

                     วันที่ 19  ตุลาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจสอบถังดับเพลิง ป้ายเตือนความปลอดภัย และจุดเสี่ยง เพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจรในพื้นที่ ประจำเดือนตุลาคม 2565