ตรวจสอบถังดับเพลิง ป้ายเตือนความปลอดภัย และจุดเสี่ยง เพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจรในพื้นที่ ประจำเดือนกันยายน 2565

06 ก.ย. 65

                     วันที่ 6  กันยายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจสอบถังดับเพลิง ป้ายเตือนความปลอดภัย และจุดเสี่ยง เพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจรในพื้นที่ ประจำเดือนกันยายน 2565