ตรวจสอบถนนดินบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่10 – บ้านอุดมสุข หมู่ที่17 คุ้มหนองรู

02 พ.ย. 65

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ตรวจสอบถนนดินบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่10-บ้านอุดมสุข หมู่ที่17  คุ้มหนองรู