ตรวจวัดถนนบ้านโคกพะงาด-บ้านหนองม่วง

08 ก.ค. 65

                    วันที่ 8  กรกฎาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นำโดย นายหนา  โคตรรัมย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ร่วมไปออกพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ตรวจวัดถนนบ้านโคกพะงาด-บ้านหนองม่วง