ตรวจงานซ่อมแซมถนนบ้านท่าลาด  หมู่ที่ 1 บริเวณถนนเส้นหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด

11 ส.ค. 65

                    วันที่ 11  สิงหาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกตรวจงานซ่อมแซมถนนบ้านท่าลาด  หมู่ที่ 1 บริเวณถนนเส้นหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด