ดำเนินการวางท่อ ซ่อมแซมบริเวณคอสะพานบ้านบง หมู่ที่ 19

21 ม.ค. 65

                      👉 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินการวางท่อ เพื่อซ่อมแซมบริเวณคอสะพานบ้านบง หมู่ที่ 19