ซ่อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11 บ้านหนองทุ่ม

28 ม.ค. 65

                      👉  วันที่ 28 มกราคม 2565 องค์การบริหหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11 บ้านหนองทุ่ม