ซ่อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านโคกตอง

24 ม.ค. 65

                      👉  วันที่ 24 มกราคม 2565 องค์การบริหหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านโคกตอง