ซ่อมแซมโครงการถนนดินโดยการวางท่อและลงหินคลุก เส้นบ้านท่าลาดไปบ้านลุงประดู่

05 ส.ค. 65

                    วันที่ 5  สิงหาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกซ่อมแซมโครงการถนนดินโดยการวางท่อและลงหินคลุก เส้นบ้านท่าลาดไปบ้านลุงประดู่