ซ่อมแซมโครงการถนนดินพร้อมลงท่อใหม่บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11

25 ก.ค. 65

                      วันที่ 25  กรกฎาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกซ่อมแซมโครงการถนนดินพร้อมลงท่อใหม่บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11