ซ่อมแซมโครงการถนนดินพร้อมลงท่อบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1

03 ส.ค. 65

                    วันที่ 3  สิงหาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกซ่อมแซมโครงการถนนดินพร้อมลงท่อบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1