ซ่อมแซมโครงการถนนดินพร้อมวางท่อบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14

01 ส.ค. 65

                        วันที่ 1  สิงหาคม  2565   นายทวีชัย  เชื้อโคกกรวด และนายหนา  โคตรรัมย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ออกพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกซ่อมแซมโครงการถนนดินพร้อมวางท่อบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14