ซ่อมแซมโครงการถนนดินพร้อมลงหินคลุกฉุกเฉินบ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4

31 ก.ค. 65

                        วันที่ 31  กรกฎาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกซ่อมแซมโครงการถนนดินพร้อมลงหินคลุกฉุกเฉินบ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4 เนื่องจากถนนขาดเป็นการซ่อมถนนเร่งด่วน