ซ่อมแซมโครงการถนนดินพร้อมวางท่อบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1

29 ก.ค. 65

                        วันที่ 29  กรกฎาคม  2565   นายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วย นายคง นาลาด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และนายมงคล  ฉานพิมาย  เลขานุการสภาฯ ได้ออกพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกซ่อมแซมโครงการถนนดินพร้อมวางท่อบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1