ซ่อมแซมโครงการถนนดินบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10

25 ก.ค. 65

                      วันที่ 25  กรกฎาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกซ่อมแซมโครงการถนนดินบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10