ซ่อมแซมป้ายเตือนความปลอดภัย ณ บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 และบ้านหนองตานา หมู่ที่ 13

14 ก.ย. 65

                      วันที่  14  กันยายน  2565   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้รับมอบหมายออกไปซ่อมแซมป้ายเตือนความปลอดภัย ณ บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 และบ้านหนองตานา หมู่ที่ 13