ซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุกบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17

09 ส.ค. 65

                    วันที่ 9  สิงหาคม  2565   นายหนา  โคตรรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุกบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17