ซ่อมแซมถนนบ้านท่าลาด  หมู่ที่ 1 บริเวณถนนเส้นหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด

10 ส.ค. 65

                    วันที่ 10  สิงหาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกซ่อมแซมถนนบ้านท่าลาด  หมู่ที่ 1 บริเวณถนนเส้นหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด