ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด หมู่ 11 บ้านหนองทุ่ม

05 ก.พ. 64

                       องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด หมู่ 11 บ้านหนองทุ่ม