ซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ 8

30 ส.ค. 65

                   วันที่  30  สิงหาคม  2565   นายหนา  โคตรรัมย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ 8