ซ่อมแซมถนนชำรุดบ้านท่าลาดไปนาสีนวล โดยการขุดลอกระบายน้ำ

16 ส.ค. 65

                    วันที่ 16  สิงหาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกซ่อมแซมถนนชำรุดบ้านท่าลาดไปนาสีนวล โดยการขุดลอกระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนน