ซ่อมแซมถนนคอนกรีตบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17  ข้างโรงเรียนไทยรัฐ เพื่อรองรับถนนลาดยาง

09 ก.ย. 65

                   วันที่  9  กันยายน  2565   นายหนา  โคตรรัมย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  นายจักรกรัตน์  แก้วมาศ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นายสมบูรณ์  ทะกาเรนะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด หมู่ที่ 9 นายสุริยา  ใจเอื้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด หมู่ที่ 17  ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกดูงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17  ข้างโรงเรียนไทยรัฐ เพื่อรองรับถนนลาดยาง