ฉีดพ่นน้ำคลอรีนเพื่อทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง

22 มิ.ย. 64

                      วันที่  22  มิถุนายน  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำคลอรีนเพื่อทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19