ฉีดพ่นน้ำคลอรีนทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82

09 มี.ค. 64

                            วันที่  9  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำคลอรีนเพื่อทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนในตำบลท่าลาด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) และโรคมือ เท้า ปาก  ณ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82