ฉีดพ่นน้ำคลอรีนทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนห้วยบงวิทยา

17 มี.ค. 64

                          วันที่  17  มีนาคม  2564    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำคลอรีนเพื่อทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนในตำบลท่าลาด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) และโรคมือ เท้า ปาก ณ โรงเรียนห้วยบงวิทยา