ฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

09 มิ.ย. 64

                        วันที่ 9  มิถุนายน 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ทำความสะอาดพื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ด้วยการพ่นฆ่าเชื้อโควิด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน