ฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำหมู่บ้านลุงประดู่

27 เม.ย. 65

                      วันที่  27  เมษายน  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติงานฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำหมู่บ้านลุงประดู่