จัดเตรียมสถานที่บริเวณที่สาธารณประโยชน์ เพื่อปลูกต้นไม้ ตามโครงการส่งเสริมการรักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษ์แผ่นดิน ประจำปี 2564 “กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี”

17 มิ.ย. 64

                         องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  มอบหมายนายสุธี  นันทสำราญวงศ์  นักพัฒนาชุมชน  นำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดเตรียมสถานที่บริเวณที่สาธารณประโยชน์ บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13 เพื่อปลูกต้นไม้ ตามโครงการส่งเสริมการรักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษ์แผ่นดิน ประจำปี 2564 “กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี” ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564