งานป้องกันฯ ออกไปติดตั้งธงชาติรอบ อบต.ท่าลาด และถนนเส้นทางโคกตอง – ผักกาดหญ้า

27 ก.ย. 65

                      วันที่  27  กันยายน  2565   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้รับมอบหมายออกไปติดตั้งธงชาติรอบ อบต.ท่าลาด และถนนเส้นทางโคกตอง – ผักกาดหญ้า