งานป้องกันฯ ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำเพื่อทำความสะอาดวัดสว่างอากาศ หมู่ 2 บ้านโคกพะงาด

16 ม.ค. 65

                         👉 วันที่  16  มกราคม  2565  องค์การบริารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำเพื่อทำความสะอาดวัดสว่างอากาศ หมู่ 2 บ้านโคกพะงาด