งานป้องกันฯ ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำเพื่อทำความสะอาดบริเวณหอประชุมโรงเรียนท่าลาด

10 ม.ค. 65

                   วันที่  10 มกราคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำเพื่อทำความสะอาดบริเวณหอประชุมโรงเรียนท่าลาด