งานป้องกันฯ ออกติดตั้งป้ายเตือนความปลอดภัย ณ บ้านโคกตอง หมู่ที่ 9  ถนนเส้นพิมาย – ชุมพวง

19 ก.ย. 65

                      วันที่  19  กันยายน  2565   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้รับมอบหมายออกไปติดตั้งป้ายเตือนความปลอดภัย ณ บ้านโคกตอง หมู่ที่ 9  ถนนเส้นพิมาย – ชุมพวง