งานป้องกันฯ ออกติดตั้งป้ายบอกทางกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่สามแยกโคกตองและสี่แยกบ้านเหล่าจั่น

25 ก.ค. 65

                    วันที่  25  กรกฎาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ออกติดตั้งป้ายบอกทางกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่สามแยกโคกตองและสี่แยกบ้านเหล่าจั่น