งานป้องกันฯ ฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ หมู่ 19

03 ก.พ. 65

                       วันที่  3  กุมภาพันธ์  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติงานฉีดล้างเพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำ หมู่ 19