งานกองช่างตัดต้นไม้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม เพื่อความปลอดภัยของเด็กเล็ก

09 ก.พ. 65

                         วันที่  9  กุมภาพันธ์  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ตัดต้นไม้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม เพื่อความปลอดภัยของเด็กเล็ก