คำสั่ง 20/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับจ้างเหมาเช่ารถแบคโฮ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ม.ค. 65