คำสั่ง 19/2565 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล รอบครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

24 ม.ค. 65